Lisbet Nielsen, Ældrerådet i Ringsted

Lisbet Nielsen

Ældrerådsmedlem

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg har været en del af Ældrerådet i de sidste 4 år. Det har været spændende, og jeg ved, at vi har fået sat vores aftryk.

Hvis jeg får lov at fortsætte, vil jeg være den terrier, som bider sig fast og kæmper for de svageste og +60-årige i Ringsted Kommune.

Mine tre mærkesager

  • Velfærd i ældreplejen.
  • Værdighed i ældreplejen.
  • Omsorg for den enkelte ældre.

Kort om mig selv

Jeg bruger meget tid på fagligt arbejde. Det går stort set al min tid med.

Jeg har også gode venner og veninder, som skal passes.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet.
  • Landsformand for FOAs Seniorer.
  • Klubformand for FOAs Seniorer i Ringsted.
  • Hovedbestyrelsesmedlem Faglige Seniorer.
  • Medlem af Forbundsudvalget Faglige Seniorer.
  • Medlem af Sektionsbestyrelsen for Faglige Seniorer Vestsjælland.
  • Medlem af bestyrelsen for Faglige Seniorers Kommunegruppe Ringsted.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!