Flemming Lönqvist, Ældrerådet i Roskilde

Flemming Lönqvist

Pensionist, 73 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg stiller op, fordi jeg har lysten og evnen til at hjælpe og virke for andre med den viden,  jeg besidder.

Jeg har hele mit arbejdsliv været i ”servicefag”, Jeg var domsmand i Landsretten i 8 år, og retfærdighed sidder altså dybt i min sjæl.

Jeg har siddet i byrådet i 4 år og fik her viden om og erfaring med, hvordan politik virker.

Jeg kan komme med værdifulde input omkring trafik og veje, herunder kollektiv trafik, hvor jeg har virket i over 50 år.

Mine tre mærkesager

  • Sikre og forbedre ældrevelfærden – også for “raske” ældre.
  • Arbejde på, at der også afsættes ressourcer til omsorgsarbejde.
  • Arbejde på bedre mobilitetsmuligheder, så de ældre kan komme rundt.

Kort om mig selv

Jeg er fraskilt og bor i eget hus.

Jeg startede min karriere som tjenestemand ved Københavns Sporveje i 1971. Det blev siden til HT og Bus Danmark. Ved lukningen af HT  blev jeg udlånt til Amtsgården Roskilde og efterfølgende Rådhuset i Roskilde kommune, da amtet lukkede ned. Siden jeg blev pensioneret har jeg også assisteret som tilkaldevikar for bybusserne i Roskilde.

Tillidshverv

  • Kasserer i politisk parti de seneste 2,5 år og bestyrelsesmedlem siden 2000.
  • Formand for grundejerforening i 31 år.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!