Hans Henrik Olsen, Ældrerådet i Roskilde

Hans Henrik Olsen

Pensionist, 67 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg vil bide mig fast i, at Ældrerådet skal høres på baggrund af fakta og oplevede muligheder og tilbud.

Ældreområdet i hele kommunen skal bygge på bevidste og klare prioriteringer, der giver grundlag for et værdigt liv for alle.

Det handler også om menneske- og livssyn. Empati og solidaritet er fundamentet for at løfte ansvaret for at tilgodese meget forskellige behov.

Mine tre mærkesager

  • Stærk økonomi og klare prioriteringer, betalelige ældreboliger i hele kommunen, gratis offentlig transport.
  • Aktivt ældreliv i fællesskaber, omsorg med fokus på ønsker og behov.
  • Fysisk og psykisk sundhed – forebyggelse, rehabilitering.

Kort om mig selv

Jeg er gift med Birgitte Baktoft. Tilsammen har vi 4 børn og 2 børnebørn.

Ord på mit liv: Faglig Ungdom, elev- og studenterorganisationer, fredsbevægelse, lokal fagforeningsformand, overenskomstkonsulent i DLF.

Interesser: Natur, musik og kor, samfundsforhold, løb, mad m.m.

Tillidshverv

  • Formand for Bruger- og Pårørenderådet, Kastanjehaven i Jyllinge.
  • Formand for Grundejerforeningen Terrasserne.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!