Hermand Basballe Pedersen, Ældrerådet i Roskilde

Hermand Basballe Pedersen

Ældrerådsmedlem, 76 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Roskilde Ældreråd skal være mere synligt – og mere aktivt.

Vi skal være borgernes talerør og påvirke og rådgive Byrådet på alle områder, der betyder noget for at skabe et godt ældreliv.

60+ borgere har en stemme, der skal høres. Det vil jeg gerne medvirke til.

Mine tre mærkesager

  • Hjemmeplejen skal virke i respekt for borgeren og i et tæt samarbejde med medarbejderen.
  • Visitationen bør blødes op til plejecentrene, så borgeren har lidt flere ressourcer til de nye livsvilkår.
  • 60+ borgere er en ressource og en del af fællesskabet også når den enkelte ældre har brug for hjælp, støtte og omsorg.

Kort om mig selv

Jeg er 76 år. Jeg er gift med Lis. Vi har tre døtre og fem børnebørn.

Vi har boet i Roskilde siden 1985.

Tillidshverv

  • Bestyrelsesmedlem i Faglige Seniorer
  • Den tværfaglige kommunegruppe Roskilde/Lejre
  • Medlem af bruger- og pårørenderådet på demensplejecentret Kristiansminde

Se flere kandidater her

 

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!