Marianne Lund, Ældrerådet i Roskilde

Marianne Lund

Ældrerådsmedlem, 72 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg genopstiller, fordi der er brug for et stærkt Ældreråd. Et Ældreråd, der i en konstruktiv dialog, kan være vagthund og rådgiver i forhold til Roskilde Byråd. Byrådet skal holdes fast på dets ansvar.

Jeg vil bruge min erfaring og viden til at varetage alle ældre borgeres rettigheder.

Mine tre mærkesager

  • Sikring af den nødvendige økonomi til ældreområdet.
  • Den forebyggende indsats er vigtig for at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Der er potentiale for forbedring i Roskilde – fx en målrettet indsats i forhold til knogleskørhed.
  • Gode forhold for det frivillige arbejde som et supplement til kommunens tilbud.

Kort om mig selv

Jeg er gift, har to sønner og to børnebørn.

Jeg er generelt optaget af sundhed, sociale forhold og kultur.

Jeg deltager med fornøjelse i aktiviteter i Ældre Motion. De frivillige fortjener stor respekt.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet siden 2018
  • Medlem af Danske Ældreråds bestyrelse
  • Formand for Lejre Lærerforening, indtil jeg gik på pension i 2016.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!