Sonja Karstoft, Ældrerådet i Varde

Sonja Karstoft

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Da Ældrerådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældres vilkår, er jeg nysgerrig efter at finde ud af, om det passer, at Ældrerådet har indflydelse. Og i hvilken form, den indflydelse i så fald forvaltes.

Jeg vil arbejde for, at borgernes medindflydelse på ældrepolitikken fastholdes.

Mine tre mærkesager

  • Den kollektive trafik skal styrkes, så alle uanset handicap eller andre funktionsnedsættelser kan benytte den.
  • Der skal bygges flere seniorboliger/bofællesskaber, der er til at betale for folk med en almindelig indtægt og pension.
  • Værdig ældrepleje: Det er vigtigt, at når antallet af ældre stiger, så følger der penge med, så området ikke udhules.

Kort om mig selv

Jeg er gift med Terkel og bor i Oksbøl.

Jeg har 2 børn og 4 børnebørn.

Jeg har som socialpædagog arbejdet i handicapområdet og derigennem fået megen viden og erfaring med sociale forhold.

Tillidshverv

Jeg er aktivt medlem af Socialpædagogernes Efterløns- og Seniorudvalg i Kreds Sydjylland.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!