Roma Brendstrup, Ældrerådet i Viborg

Roma Brendstrup

Ældrerådsmedlem, 70 år

 

Derfor stiller jeg op til Ældrerådet

Jeg har siddet i Ældrerådet de sidste 4 år. Det har været spændende dels at komme tættere på det politiske system i kommunen dels at få indsigt i de sager, der rører sig i kommunen.

Det har også været spændende at være med til at udforme høringssvar til de forskellige forvaltninger.

Mine tre mærkesager

  • Fokus på at afhjælpe manglen på seniorboliger i kommunen, for eksempel gennem alternative boformer.
  • Fokus på de manglende hænder på plejehjemmene, som allerede nu er ved at være et problem.
  • Fokus på helhedsplanen for Skals, herunder at man vil afvikle det nuværende plejehjem uden at erstatte det med et andet lokalt tilbud.

Kort om mig selv

Jeg er 70 år. Jeg har været pensionist siden maj 2016.

Jeg er gift med Ove. Vi deles om pasning af Oves barnebarn Alba.

Jeg har i mange år svømmet 1 gang om ugen, og jeg er glad for lange spadsereture og cykelture i naturen. Jeg er også medlem af biografklubben.

Tillidshverv

  • Medlem af Ældrerådet.
  • Næstformand i bestyrelsen for Offerrådgivningen i Midt- og Vestjylland. Her er jeg også offerrådgiver.
  • Formand for bestyrelsen i min andelsboligforening.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!