Jørgen Karl Møller, Seniorrådet i Vordingborg

Jørgen Karl Møller

Pensionist, 75 år

 

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg vil gerne have fokus på ældrevenlige boliger, flextrafik, optræning, hjælpemidler, pårørende m.m.

Jeg ønsker mere støtte til mennesker med handicaps og demens, flere indsatser mod isolation og ensomhed blandt ældre, mere forebyggelse og sundhedsfremme til ældre samt bedre brug af velfærdsteknologi.

Mine tre mærkesager

  • Flere penge til ældre- og sundhedsområdet.
  • Mere tid og mere personale i ældreplejen.
  • Mere støtte til pårørende.

Kort om mig selv

Gennem hele mit voksenliv har jeg været politisk aktiv, og jeg har gennem 25 år været formand for METAL MØN.

I 2013 oplevede jeg efter en maveinfektion at blive totalt lammet og afhængig af en kørestol og kommunens hjælpekorps. Efter megen hård, fysisk træning kan jeg i dag gå, men handicappet vil altid følge mig. De mange erfaringer, jeg som handicappet har fået, vil jeg aktivt bruge til at forbedre vilkårene for andre handicappede på ældreområdet.

Tillidshverv

  • Medlem af bestyrelsen for Faglige Seniorer Storstrøm.
  • Medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Islinge.
  • Medlem af bestyrelsen for Vordingborg By Lokalforum.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!