Seniorrådsvalg i Aalborg Kommune 2021

Hvis du bor i Aalborg Kommune og er over 60 år, kan du stemme til seniorrådsvalget i efteråret 2021.

Sådan stemmer du

Valget til seniorrådet i Aalborg Kommune foregår ved brevstemmer. Det gælder også for valget til de 3 lokalråd. Seniorrådsvalget skal afholdes i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november, hvor du kan stemme på følgende måder:

  • Du kan på valgdagen aflevere en fremsendt stemmeseddel i en valgboks, der finder på alle stemmesteder
  • Du kan sende sin stemmeseddel med almindelig post
  • Du kan også stemme digitalt

Opstillingen af kandidater fandt sted i perioden 18. august til 21. september 2021.

Lokalrådsvalg

Aalborg kommune har som en af de få kommuner i Danmark valgt at supplere det lovbestemte seniorråd med 3 lokalråd.

Lokalrådene består hver af op til 13 medlemmer foruden 2 medlemmer af seniorrådet og 2 politikere fra ældre- og handicap udvalget.

Lokalrådene er repræsenteret i bruger- og pårørenderådene på alle byens plejehjem samt i bestyrelsen for aktivitetscentrene.

Kandidater, som er medlem af Faglige Seniorer

Keld Jørgensen, kandidat til Aalborg seniorråd

Keld Jørgensen

Socialpædagog , 68 år

Kurt Freiheit

78 år

Lisse-Lotte Løgtholt

Pensionist, 67 år

Per Holm Pedersen

Forhenværende tillidsrepræsentant, 64 år

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER