Kurt Freiheit, Seniorrådet i Aalborg

Kurt Freiheit

78 år


Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg vil gerne gøre en forskel og have indflydelse på, hvordan den samlede ældrepolitik skal udmøntes i Aalborg kommune.

Jeg vil arbejde for bedre forhold både for de hjemmeboende ældre og for beboerne på plejehjemmene, så alle ældre får en værdig livskvalitet.

Jeg vil arbejde for, at Seniorrådet bliver bedre til at kommunikere udadtil.

Mine 3 mærkesager 

  • Flere varme hænder i hjemmeplejen, mere tid til den enkelte
  • Egnede boliger for ældre
  • Bedre offentlige transportmuligheder, så vi kan mindske ensomheden

Kort om mig selv

Jeg er 78 år og ugift. Jeg har en datter, 2 børnebørn og 3 oldebørn, som jeg har et fantastisk forhold til.

I min fritid er jeg bl.a. aktiv i hjemmeværnet, jeg er formand for Serviceforbundets Seniorer Nordjylland, og jeg elsker at gå lange ture.

Tillidshverv

  • Dommer i Boligretten i Aalborg
  • Medlem af Beboerklagenævnet, bl.a. i Aalborg
  • Formand for Danske Lejere i Nordjylland
  • Medlem af distriktsrådet i Budolfi Provsti
  • Bestyrelsesmedlem Kirkens Korshær råd
  • Formand for Serviceforbundets Seniorer i Nordjylland

 

Se flere kandidater her

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!