Joan Briesemeister, Seniorrådet i Horsens

Joan Briesemeister

Pensionist, 75 år

 

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg ønsker at arbejde for de bedst mulige forhold for ældre, og jeg mener, at Seniorrådet giver mulighed for det ved at være høringspart og ved at kunne rådgive om de områder, der vedrører ældre.

Mine tre mærkesager

  • Der skal tages hånd om alle dem, der ikke kan selv, uanset om de bor hjemme eller på plejehjem.
  • Det skal i videst muligt omfang være muligt for de ældre at deltage i de kulturelle og andre arrangementer, som interesserer dem.
  • Det er vigtigt med boliger, der er til at betale, og er egnede for ældre.

Kort om mig selv

Jeg er 75 år. Jeg er gift med Thorkil, har 2 døtre, 1 barnebarn og 1 svigersøn. Jeg går i biografen og i teatret og meget andet.

Jeg har arbejdet som advokatsekretær i 29 år i Horsens. Derefter blev jeg valgt til næstformand i det, der dengang hed HK Service, og arbejdede derefter som uddannelseschef i HK Privat.

Gennem mine tillidshverv kender jeg rigtig mange pensionister, og jeg synes, at det er dejligt, at der er så mange aktive seniorer.

Tillidshverv

  • Formand for Faglige Seniorer i Horsens
  • Næstformand i HK Seniorer i Horsens

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!