Poul Rahbek, Seniorrådet i Horsens

Poul Rahbek

Pensionist, 78 år

 

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg stiller op til Seniorrådet, fordi jeg gerne vil medvirke til, at mange af de ældrefaciliteter, der er i kommunen, udbygges bedst og bredest muligt for alle ældre, og fordi Seniorrådet er den direkte, demokratiske vej til byrådet.

Mine tre mærkesager

  • En kommune, hvor der er flere fleksible muligheder for at tilpasse fysisk/psykisk hjælp til den enkelte ældre.
  • En kommune, hvor der er et dygtigt og fagligt velkvalificeret personale til at afdække de ældres behov.
  • En kommune, hvor medarbejderne er til stede og “gør det der skal til“, naturligvis forudsat, at de rette kompetencer er til stede.

Kort om mig selv

Jeg er 78 år og pensionist.

Tillidshverv

  • Formand for Pensionisternes Kontaktudvalg Horsens.
  • Næstformand for Faglige Seniorer Horsens.
  • Bestyrelsessuppleant i 3F Seniorer Horsens.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!