Elsa Knudsen, Seniorrådet i Nyborg

Elsa Knudsen

Socialrådgiver, 70 år

 

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg har altid haft en stor interesse for socialt arbejde – og især med samfundets svageste grupper.

I 2013 blev jeg valgt ind i Seniorrådet men valgte at træde ud i 2016, idet muligheden for at oppebære tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i temadage m.m. faldt bort.

1. januar 2022 stopper jeg i jobbet som socialrådgiver i 3F København og går på pension.

Mine tre mærkesager

  • Opfølgning på kommunens bevillinger til ældreområdet.
  • Fokus på livskvalitet og -indhold.
  • Fokus på frivillig indsats.
  • Kort om mig selv

Kort om mig selv

Samlevende med Henning, tidl. faglig sekretær/formand i Dansk Metal, børn og børnebørn i alle aldre.

Tidligere aktiv i frivilligt arbejde, bl.a.  i SIND Fyn, Børns Voksenvenner Odense og Støtteforeningen “Den Blå Cafe”, Nyborg.

Fritid i øvrigt: familieliv – strik – frimærker (bl.a.).

Tillidshverv

  • Byrådsmedlem (F) Nyborg Kommune 2010-2013.
  • Formand for Udsatterådet i Nyborg Kommune i 4 år derefter.
  • Bestyrelsesmedlem politisk forening 1997–2014.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!