Seniorrådsvalg i Rødovre Kommune 2022

Hvis du bor i Rødovre Kommune og er fyldt eller fylder 60 år senest 31. januar 2022, kan du stemme til seniorrådsvalget.

Sådan stemmer du

Valget til Seniorrådet i Rødovre Kommune afholdes som brevstemmevalg.

Stemmesedler og svarkuverter udsendes til de stemmeberettigede i starten af januar 2022. Stemmesedler skal være modtaget i Rødovre kommune senest 7. februar 2022.

Kandidater, som er medlem af Faglige Seniorer

Claes Hjort

Gorm Christiansen

Jan Hylleborg

Per Vesterberg

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER