Claes Hjort, Seniorrådet i Rødovre

Claes Hjort

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg har siden min pensionering i 2018 fulgt og deltaget i det nuværende Seniorråds arrangementer.

Mit fokus har blandt andet været på Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik – en god politik, som sætter retningen for, hvad der sker på ældre-/seniorområdet.

Den vil jeg godt, som en god kritisk ven, være med til at udmønte.

Mine tre mærkesager

  • Kontinuitet og faste relationer mellem medarbejdere og borgere i hjemmeplejen og på plejehjem.
  • Fokus på fastholdelse og rekruttering på ældre- og omsorgsområdet.
  • Ældreboliger og seniorbofællesskaber, der er til at betale.

Kort om mig selv

Jeg er 71 år og har boet i kommunen siden 2007. Jeg er uddannet folkeskolelærer.

Jeg har en kæreste, en voksen søn samt en svigerdatter og to børnebørn.

Jeg er ivrig motionist – løb, gang, styrketræning og golf. Jeg er kulturelt interesseret og velorienteret i samfundsforhold generelt.

Tillidshverv

  • Tillidsrepræsentant i 6 år.
  • Formand for Albertslund Lærerkreds/Danmarks Lærerforening i 25 år.
  • Næstformand for Hovedudvalget Albertslund i 20 år.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!