Gorm Christiansen, Seniorrådet i Rødovre

Gorm Christiansen

Pensionist, 69 år

 

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg har fokus på ældre- og seniorboliger, der er til at betale for pensionister, og på en hjemmepleje, der sikrer, at den enkelte borger får den pleje og hjælp, som borgeren har brug for.

Mine tre mærkesager

  • Ældres velfærd må ikke forringes på grund af nedskæringer.
  • Ombudsmandsordning, hvor seniorer og pårørende kan henvende sig, hvis man er utilfreds med forholdene.
  • Flere seniorboliger og ældrekollektiver, da vi bliver flere ældre i de kommende år.

Kort om mig selv

Jeg er 69 år. Jeg er gift og har to voksne børn og tre børnebørn.

Jeg har arbejdet som automekaniker og været fagforeningssekretær i Metal Hovedstaden.

Som fagforeningssekretær har jeg forhandlet overenskomster, løn- og arbejdsforhold for medlemmerne samt uddannelser for lærlinge, og jeg har arbejdet med arbejdsmiljø.

Tillidshverv

  • Jeg har tidligere været arbejdsmiljørepræsentant.
  • I dag er jeg formand for Faglige Seniorer Storkøbenhavn.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!