Jan Hylleborg, Seniorrådet i Rødovre

Jan Hylleborg

Seniorrådsmedlem

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet

Jeg mener, at jeg som medlem af Seniorrådet kan sørge for, at politikerne lytter, så de ældres meninger og  behov bliver tilgodeset.

Gennem mit arbejde i en boligforening og i Rødovre Lokal TV har jeg haft mulighed for at komme med gode input til arbejdet i Seniorrådet, men der er meget at gøre endnu.

Mine tre mærkesager

  • Flere ældreegnede boligtilbud, for eksempel seniorbofællesskaber uden krav.
  • Kulturelle og aktive fællesskaber, hvor ældre kan mødes på lige fod.
  • Bedre forståelse for data ved hjælp af datastuer, uden krav om medlemskaber.

Kort om mig selv

Jeg er 74 år og tidligere ejendomsmester. Jeg er uddannet bygningsmaler.

Jeg har boet i Rødovre de sidste 30 år. Inden da har jeg boet flere forskellige steder, blandt andet i Darwin, Australien.

Jeg er gift på 56. år, har 2 døtre, 6 børnebørn og 1 oldebarn.

Tillidshverv

  • Medlem af det nuværende Seniorråd.
  • Leder af RFE-TV siden 1991.
  • Medlem af en boligselskabsbestyrelse, udpeget af Rødovre Kommune.
  • Fællesskabsambassadør i DAB.

Se flere kandidater her.

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!