Frederiksberg Kommune: Nøgletal for ældre

Tal og politik – nøgletal for ældre i Frederiksberg kommune

Vi har hentet en række nøgletal på ældreområdet fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) og fra Indenrigs- og Boligministeriet.

På de enkelte områder nedenfor er der link, så du selv kan finde flere tal.
Her er tallene for Frederiksberg kommune:
Kommunekort Frederiksberg

1. Indbyggere og ældre (1. kvartal 2021)

Frederiksberg kommune har 103.677 indbyggere. Heraf er 16.298 67+ år og 4.610 er 80+ år.

Af seniorerne på 67+ er 1.595 fortsat på arbejdsmarkedet helt eller delvist.

I kommunen bor der 16.466 folkepensionister (15,9%).

Link til flere tal
Statistikbanken (Folk1A) Indbyggere og ældre
Statistikbanken (RAS302) Beskæftigede

2. Levetid og restlevetid (2016:2020)

For Frederiksberg kommune er borgernes middellevetid beregnet til 81,6 år.

Middellevetiden i Danmark er 81,1 år.

Restlevetiden for en 67-årig er beregnet til 16,64 år for mænd og 19,21 år for kvinder.

Link til flere tal
Statistikbanken (HISBK) Middellevetid
Statistikbanken (HISB9) Rest levetid

3. Udgifter til ældre pr. 67+ årig (2021)

Frederiksberg kommunes udgifter til ældre er i gennemsnit 51.109 kroner pr. år.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet 45.780 kroner pr. år.

Link til flere tal
Der er ikke links til flere tal på dette område.

4. Hjemmehjælp (2019)

I 2019 var der registreret 1.941 borgere i Frederiksberg kommunne, der modtager hjemmehjælp og 0 borgere har modtaget forebyggende hjemmebesøg.

Disse borgere er i gennemsnit visiteret til 3,9 timers hjemmehjælp.

I hele landet er der i gennemsnit visiteret til 2,9 timers hjemmehjælp.

Frederiksberg kommunes udgifter til hjemmehjælp andrager 236,7 millioner kroner, – svarende til 2.268 kroner pr. indbygger.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet på 2.437 kroner pr. indbygger.

Link til flere tal
Statistikbanken (AED06) Modtagere af hjemmehjælp
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Udgifter til hjemmehjælp

5. Boliger egnet til ældre (2020)

I Frederiksberg kommune er der 2.021 boliger egnet til ældre. Det svarer til 124,0 boliger pr. 1.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i hele landet 75,5 boliger pr. 1.000 indbyggere.

I 2020 modtog 4.448 husstande boligydelse med det gennemsnit på 2.863 kroner.

I kommunen er der 358 plejehjemspladser, 563 pladser i plejeboliger og 0 pladser i friplejeboliger.

Link til flere tal
Statistikbanken (RESP01) Boliger til ældre
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Modtagere af boligydelse

6. Modtagere af folkepension (2020)

16.466 borgere i Frederiksberg kommune modtog folkepension i 2020. Af disse modtog 2958 kun folkepensionens grundbeløb, mens 6.547 borgere modtog grundbeløb + fuldt pensionsstillæg.

5.912 borgere blev modregnet i pensionstillægget og 1.049 borgere var på brøkpension.

Link til flere tal
Statistikbanken (PEN112) Modtagere af folkepension

Frederiksberg kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik

Fra Frederiksberg kommunes hjemmeside har vi klippet de to link nedenfor, hvor du har mulighed for at læse om kommunens politik på ældreområdet og kommunens værdighedspolitik:

Kommunens ældrepolitik

Kommunens værdighedspolitik

Nøgletal for ældre i kommunerne

Sådan har vi gjort

Vi har været inde og kigge på Danmarks Statistik (Statistikbanken) og udvalgt en række relevante nøgletal for ældre i landets kommuner.

Derudover har vi fået materiale fra Indenrigs- og Boligministeriet.

De data, vi har valgt ud, er præsenteret ovenfor.

Find selv flere tal

På de enkelte områder har vi lavet link til de statistikker fra Danmarks Statistik (Statistikbanken), som vi har brugt.

Med lidt kendskab til Statistikbanken kan du selv udvælge flere tal, f.eks. tal fra tidligere år , eller du kan kombinere udtrækket på en anden måde.

God fornøjelse!