Hør om: Hvordan bliver Kvalitetsstandarderne til og hvordan følges der op på dem i Vejen kommune

Invitation
Kvalitetsstandarder – og deres betydning for vores liv som ældre
Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns– og pensionistklubber i Vejen inviteres til møde om seniorers levevilkår.
Emne: Rammerne for ”Hjemmehjælp”- den praktiske hjælp og hjælp til personlig pleje – er fastsat i Serviceloven. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af den konkrete hjælp, som borgerne kan få i den enkelte kommune, og som afspejler de lokale politikeres prioriteringer.
1. Hvordan bliver Kvalitetsstandarderne til og hvordan følges der op på dem?
2. Hvordan harmonerer Kvalitetsstandarderne med de forskellige politikker på ældreområdet – fx Værdighedspolitikken?
3. Hvor meget styrer Kvalitetsstandarderne dén hjælp, som borgeren individuelt visiteres til?
4. Hvordan er sagsgangene for visitation? Hvem træffer hvilke beslutninger?

Indleder: Vores indleder kommer kl. 11.00 – 12.30.
Vi får besked efter sommerferien, hvem fra Ældre- og Handicap, der kommer.
Vi starter kl. 10.00 med opsamling siden sidst, orientering fra Ældrerådet og beslutter om vi vil arbejde videre med et førstehjælpskursus.
Andet: Vi starter med en kop kaffe med brød og slutter med en let frokost. Det koster 20 kroner at deltage og alle interesserede er velkommen.
På vegne af Faglige Seniorer Vejen, Kommunegruppen
Charlotte Schultz, konsulent
Hvis du er seniormedlem/medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer. Kommunegruppen består af alle, som gerne vil dele erfaringer og få indflydelse på det, der sker i kommunen. Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.