Årsmøde 2023

Dagsorden ifølge vedtægter Evt. forslag skal være formanden ihænde 7 dage før til. inger-lise@nielsen.mail.dk
Tilmelding nødvendig af hensyn til frokosten.