Ældrerådsvalg i Assens og socialt samvær

Vi skal snakke og hygge.
Der serveres smørrebrød som vi plejer, så derfor er tilmelding nødvendig.

Program:
1. Nyt fra Faglige Seniorer og præsentation af organisationskonsulent Jan Skougaard

2. Orientering om ældrerådets arbejde og det kommende valg til rådet ved ældrerådsmedlem Ole Thygesen

3. Mulighed for valgkampstøtte fra Faglige Seniorer; politiske mærkesager, hjemmeside, kandidatmateriale osv. v/ Jan Skougaard

4. Drøftelse af aktiviteter i Assens det næste års tid – kom med forslag.