Besøg i Historiens Hus i Herning

Rundvisning og kaffe.
(samkørsel fra FOA Holstebro med afgang kl. 13.15).

ASRA – Arbejderhistorisk Samling i Ringkøbing Amt, der har til formål at opbevare gamle protokoller, billeder, faner og andre effekter, så den kan bevares for eftertiden til glæde for vores efterkommere. I huset bor ligeledes Herning Lokalhistoriske Arkiv, Slægtshistorisk Forening, Herning Historisk Forening, Herning Sygehusmuseum og Husflid og Landsbylauget, som vedligeholder de historiske bygninger i frilandsmuseet og passer den store museumshave. Museum Midtjylland har tre faste udstillinger i huset: Jens Nielsens bondegård, Evald Tang Kristensens Mindestue og besættelsestids-udstillingen.

Tidligere har bygningerne rummet Herning Museum.