Den gode visitation – og hvorfor skal der visiteres

Nyt spændende arrangement hos Faglige seniorer i Norddjurs – første møde efter sommerferien

Vi sætter fokus på visitation i Norddjurs kommune. Lederen af visitationen Karina Kreutzfeld fortæller om:

– det kommunale serviceniveau /kvalitetsstandarder

– hvad kan man visiteres til

– den gode visitation med borger og pårørendevinkel.

Gitte Ejlersen orienterer derudover om nyt fra Ældrerådet.

Vi starter som sædvanlig med brunch, som Faglige Seniorer er værter ved. Drikkevarer er for egen regning.