En plads i Ældrerådet i Skive Kommune, er det noget for dig?

Hvis det er tilfældet, så vil Faglige Seniorer gerne invitere dig til et informationsmøde, hvor du får viden om, hvad et Seniorråd er, og hvilken indflydelse man har som medlem.

PROGRAM:
1. Velkomst v/ Sektionsformand Inge-Lise Christensen
2. Lovgrundlaget for Ældrerådets virksomhed
3. Erfaringer fra 8 år i et Ældreråd
4. Hvordan bliver jeg kandidat
5. Hvilken hjælp kan jeg få fra Faglige Seniorer
6. Tak for i dag.

Hvis du vil deltage i mødet, finder det sted hos:
Fagforeningshuset Skive, Jægervej 12, 7800 Skive.
Tirsdag den 17. august fra kl. 13.30 – 15.30.

Vi er vært ved en gang kaffe m/brød.

Sidste frist for tilmelding er den 4. august 2021 på nedenstående blanket.

På vegne af Faglige Seniorer, Sektion Midtjylland
Inge-Lise Christensen, Sektionsformand