Få styr på dit seniorliv og Seniorrådets arbejde

Et godt tilbud til Faglige Seniorer i Skive

Vi er klar efter sommerferien til en spændende eftermiddag, med de to temaer:

a. Få styr på dit seniorliv og b. Orientering om Seniorrådet i Skive

Møde Mette Kindberg, næstformand i Faglige Seniorer med et oplæg om
”Hvorfor er det vigtigt med en fremtidsfuldmagt”.
Kom og bliv inspireret til at få styr på din og din families fremtid.

Seniorrådsformand Ina Marie Kristensen vil orientere om arbejdet i Seniorrådet i Skive.
Hvilke opgaver og udfordringer har man som Seniorråd ?

Der serveres kaffe/the og kage for kr. 25 pr. person