Få styr på kørselsordninger i Norddjurs

Faglige Seniorer i Norddjurs starter op efter sommerferien med et par spændende tilbud.

Vi starter som sædvanlig med brunch, som faglige Seniorer i Norddjurs er vært ved. Drikkevarer er for egen regning.

Så er der to spændende oplæg resten af formiddagen

• Jens Meilvang (I) som er formand for miljø- og teknikudvalget
• Gitte Ejlersen formand for Ældrerådet

Jens Meilvang vil give en orientering de lokale kollektive kørselsordninger i Norddjurs.
– Få svar på dine spørgsmål om kørsel
– Overblik over de tilbud der aktuelt er
– Hvilke visioner er der for området hos politikkerne ?

Gitte Ejlersen orienterer om nyt fra Ældrerådets arbejde