Foredrag: Fra borger til borgmester

Faglige Seniorer i Viborg inviterer til foredraget: “Fra borger til borgmester”

Tidligere borgmester Johannes Stensgaard fortæller om vejen fra barn og ung til voksen og hans politiske engagement i Viborg.

Efter en kort pause: Formanden for Ældrerådet Anette Kløjgaard vil orientere om Ældrerådets arbejde.

Tid: Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00 – 12.00.

Sted: FOA , Grønnegade 13, Viborg.

Pris for deltagelse inklusiv kaffe og brød er 50 kroner. (Kan indbetales på konto nr. 5350-0245217 eller medbring aftalt beløb).

Frist for tilmelding: Fredag  30. september 2022. På nedenstående blanket.

Med venlig hilsen

Faglige Seniorer, Viborg
Stanley Bach Mortensen