Frederiksberg kommunegruppe orienterer om Fremtidsfuldmagter

Områdechef Ronnie Egelund fra ”Din Familie Jurist” orienterer om den for mange seniorer ukendte lov om Fremtidsfuldmagter.
Alle er velkomne.
Fremtidsfuldmagt:
Den 1. september 2017 trådte Lov om Fremtidsfuldmagter i kraft.
Loven handler om, hvordan man under alvorlig sygdom bedst sikrer sig mod at blive underlagt dispositioner, som man ikke ønsker.
Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan
varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold som følge af sygdom, demens eller lignende. Det er IKKE automatisk en ægtefælle eller en nær pårørende, hvilket mange tror.
UDEN fremtidsfuldmagten:
Uden en fremtidsfuldmagt stiller du dine nærmeste i en meget uheldig situation.
Dine nærmeste må ikke tage beslutninger på dine vegne uden, at de først skal søge om at få dig umyndiggjort og dernæst indtræde som værge for dig.
Umyndiggørelse er besværligt og sker ofte for sent.
Dine nærmeste har brug for ro til at fokusere på, at du bliver rask, og ikke at skulle bekymre sig om, at din økonomi er usikker, at dine
regninger ikke bliver betalt, og der er lange ventetider hos kommunen.
Du risikerer at miste hele dit livsværk i den periode, du er syg og ude af stand til at varetage dine forpligtelser.
MED fremtidsfuldmagten:
Når en fremtidsfuldmagt er sat i kraft, er det fremtidsfuldmægtigen, der repræsenterer dig som fuldmagtsgiver på de områder, som fuldmagten omfatter.
Det betyder, at dine nærmeste uden virak og forvirring kan sørge for, at dine anliggender kører videre, og du stiller dem i en situation, hvor du belaster dem mindst muligt.

De bedste hilsener
Aino Vedel

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.