Generalforsamling 2019

Det er her, vi tager de store beslutninger.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Dagsorden følger, når den er udarbejdet.