Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 (Dagsorden udleveres den 12.03.2019).
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. (3. april 2019)
Generalforsamlingen afholdes i Sundhedscentrets konferencesal 1. sal.