Generalforsamling hos Metal København Afd 7 FO-DSB Seniorklubben

Du indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 15.juni 2021 kl. 10.00 i lokale I, i kælderen
hos Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V.
Husk kontingent 150 kroner for 2020 skal være betalt.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. juni 2021)
5. Valg:
A. Kasserer Tage Villumsen
B. Bestyrelsesmedlem Leif Thomsen
C. Bestyrelses suppleant Erik Busborg
D. Bilags kontrollant Palle Laustrup
E. Bilags kontrollant suppleant Bent Villy Jensen
6. Eventuelt.

Dagsorden – Metal København Afd. 7 FO-DSB Seniorklubben

Der serveres 3 stk. smørrebrød og 1 øl, hvis du er tilmeldt senest den 8. juni 2021.
Pris pr. deltager 00,00 kr.

Sidste tilmelding og betaling 8. juni 2021.

På bestyrelsens vegne Ole Bundgaard
I følge lovene kun for medlemmer.