Hjælpemidler og Visitation, hvordan er reglerne i Vejen Kommune

Hjælpemidler og Visitation
Sådan er reglerne!
Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns – og pensionistklubber i Vejen inviteres til møde om seniorers levevilkår.
Emne: Det kan være svært at overskue de mange regler og rammer for visitation af hjælpemidler, hvilke hjælpemidler der findes.
Hvornår man selv skal købe og hvornår man kan få tilskud.
Mange går rundt og undrer sig! Kom og få et godt indblik i hvordan reglerne er i Vejen Kommune og hvordan systemerne fungerer.
Vi starter med ”siden sidst” og håber, at Egon eller en anden fra Ældrerådet vil give en status om Ældrerådets arbejde.
Indleder: Fra Hjælpemiddelteamet i Vejen: Sagsbehandler Inge Marie Østerhaab og faglig koordinator Vibeke Hartman. Indlederne kommer kl. 11.00.

Andet: Vi starter med en kop kaffe med brød og slutter med en let frokost. Det er gratis at deltage og alle interesserede er velkommen.
På vegne af Kommunegruppen i Faglige Seniorer Vejen
Charlotte Schultz
Hvis du er medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer.
Kommunegruppen består af alle, som gerne vil dele erfaringer og få indflydelse på det, der sker i kommunen. Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.