Hvad er der på spil for vores velfærd og værdighed ved det kommende valg til folketinget?

Hvad er der på spil for vores velfærd og værdighed ved det kommende valg til folketinget?

Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns– og pensionistklubber i Kolding inviteres til møde om seniorers levevilkår.

Emne: Et Folketingsvalg handler altid om prioriteringer – forskellige prioriteringer!
I flere kommuner, hvor der er en stor andel af ældre borgere, sker der for tiden chokerende nedskæringer i ældreplejen- og omsorgen.
Den seneste finanslov har øget velstanden hos grupper af borgere, men er der lagt vægt nok på ældres velfærd og værdighed?
Kan vi regne med at kommunerne får reelle muligheder for at sikre os et nært sundhedsvæsen, som vi kan være trygge ved?
Kan vi regne med en værdig ældrepleje, der har fokus på at hjælpe os med at bevare en god livskvalitet?
Eller er Velfærdssamfundet under afvikling?
Indleder: Charlotte Schultz, konsulent i Faglige Seniorer.
Andet: Vi starter med en tør kop kaffe og slutter med en let frokost. Det er gratis at deltage og alle interesserede er velkommen.
På vegne af Faglige Seniorer Kolding, Kommunegruppen
Charlotte Schultz, konsulent.
Hvis du er medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer. Kommunegruppen består af alle medlemmer, som gerne vil dele erfaringer og få indflydelse på det, der sker i kommunen. Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.