Hvad er tankerne bag de nye Sundhedshuse, og hvor langt er vi kommet i Odense?

Invitation
Sundhedsaftalen – og de nye sundhedshuse i Odense Kommune.
Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns – og pensionistklubber i Odense inviteres til møde om seniorers levevilkår.
Emne: Det Nære Sundhedsvæsen rykkere nærmere! Den reviderede Sundhedsaftale kommunerne og Region Syddanmark træder i kraft 1. juli. Hvad indeholder den og hvilken betydning har de forskellige elementer for os som borgere i Odense?
Hvad er tankerne bag de nye Sundhedshuse, og hvor langt er vi kommet i Odense?
Indleder: Sundhedschef i Odense Kommune Charlotte Scheppan. Charlotte Scheppan kommer kl. 11.00.
Vi bruger tiden frem til da med at samle op fra sidst, høre nyt fra Ældrerådet og forberede os.
Andet: Vi starter med en kop kaffe og slutter med en let frokost. Det er gratis at deltage og alle interesserede medlemmer er velkommen.
På vegne af Kommunegruppen i Odense
Charlotte Schultz, konsulent
Hvis du er seniormedlem af din fagforening/medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer. Kommunegruppen består af alle, som gerne vil dele erfaringer og få indflydelse på ældrepolitikken i kommunen. Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.