Hvordan løser Aalborg sine udfordringer på ældreområdet?

Disse spørgsmål og mange flere bliver besvaret når Ældre Sagen sammen med med Danske Seniorer og Faglige Seniorer inviterer til VALGMØDE med de 6 partier, som er repræsenteret i byrådet.

Aalborg kommune mangler over 100 medarbejdere og knap 300 SOSU-elever inden for Ældreområdet.
Rammer virkeligheden først politikerne når man underlægges eksternt tilsyn på grund af  omsorgssvigt?
Hvordan får vi skabt en ordentlig velfærd for kommunens seniorer?
Arrangement finder sted onsdag 27. oktober 21 kl. 19.00 i Byrådssalen i Medborgerhuset, Rendburgsgade 2 i Aalborg.
Niels Tikøb fra Ældre Sagen byder velkommen.
Jørgen Pyndt, tidligere  nyhedsvært på TV2 Nord styrer slagets gang. Der indledes med 4 minutter til hvert parti, hvor de får mulighed for at sætte flere ord på deres ældrepolitik.

Omkring kl. 19.45 er der mulighed for en lille forfriskning, inden mødet fortsætter med spørgsmål fra salen frem til kl. 21.00.
Vel mødt.

De bedste hilsner
Pia Grabe, Sektionsformand
Sektion Aalborg