Klubmøde

Dagen i dag, hvor vi har hygge-komsammen over en kop kaffe og en øl.