Let frokost og temamøde: Hør om Det Nære Sundhedsvæsen og hvordan det fungerer i Randers Kommune

Det Nære Sundhedsvæsen og Tryghed
Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns- og pensionistklubber i Randers inviteres til møde om seniorers levevilkår.
Emne: Hjem fra sygehuset med nål og tråd i ryggen til en effektiv kommunal indsats med sygepleje, omsorg, rekonvalescent, aflastningsbolig, genoptræning, oplæring i brug af hjælpemidler. Pyyh, man bliver helt forpustet ved tanken.
Og fungerer det så, som det skal?
Og hvordan forbereder vi os selv på mødet med væsenet?
Indledere: Afventer tilsagn fra Sundhed, Omsorg og Kultur-forvaltningen. Vores indleder kommer kl. 11.
Indtil da samler vi op fra sidst, hører nyt fra Ældrerådet og forbereder os.
Andet: Vi starter med en kop kaffe og slutter med en let frokost. Det er gratis at deltage og alle interesserede medlemmer er velkommen.

På vegne af Kommunegruppen i Randers
Charlotte Schultz, konsulent

Hvis du er medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer. Kommunegruppen består af alle, som gerne vil dele erfaringer og
få indflydelse på ældrepolitikken i kommunen.
Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.