AFLYST Mød Mogens Lykketoft, tidligere minister og formand for FN’s Generalforsamling

Faglige Seniorer Storkøbenhavn har aflyst Temamødet den 28. januar 2022, da vi ikke kan holde mødet i sikre og trygge rammer.

Mogens Lykketoft var formand for FN’s Generalforsamling i 2015, da de 17 verdensmål blev vedtaget – og vi fik klimaaftalen i Paris.
Han fortæller om tilblivelsen af FN’s mål, og hvad der siden er sket for at opfylde dem.
Ikke mindst ser vi på klimamålet, som er det, der haster allermest.
Mogens Lykketoft er nu bestyrelsesformand for Energinet i Danmark, der skal sikre, at al strøm kommer fra sol og vind i 2030.

Efter mødet spiser vi en let frokost.
Hvis du ønsker at spise med, skal du tilmelde dig senest 24.01.2022 hos din klubformand

Bedste hilsner
Gorm Christiansen, formand
Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn