Det nære sundhedsvæsen og nationale handleplaner for sygdomme, vi ofte rammes af

Medlemmer af fagforeningernes Senior, – efterløns – og pensionistklubber i Aalborg inviteres til møde om seniorers levevilkår.

Emne: Sundhedsvæsenet har været og er fortsat under kraftig forandring. Kommunerne overtager fortsat flere opgaver, der arbejdes med forebyggelse, rehabilitering og bedre sammenhængen i indsatserne. Hvad stiller de mange planer af krav til os som borgere, vores sygehus, læge og vores kommune?

Dato: 14. august 2019
Tid: kl. 10.00 – 13.00
Sted: 3F, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg, Lokale 553, 2. sal
(Der er elevator og bus 12 går lige til døren)

Indledere: Vi skal møde Anette Valentin, formand for Seniorrådet i Aalborg. Anette vil give en status på arbejdet i Seniorrådet. Senere kommer Flemming Møller Mortensen, sygeplejerske og medlem af Folketinget (A), hvor han i foregående samling var en yderst aktiv sundheds- og forebyggelsesordfører.

Tilmelding: Senest 10. august 2019 til din klubformand eller direkte til Sonja Harder på mail: sonja.harder@stofanet.dk eller på tlf.: 28 93 31 94.

Husk at oplyse, hvilken fagforening/klub du er medlem af ved tilmeldingen.

Andet: Vi starter med en kop kaffe og slutter med en let frokost. Det er gratis at deltage og alle interesserede medlemmer er velkommen.

På vegne af Faglige Seniorer Aalborg, Kommunegruppen
Pia Grabe, formand  

Hvis du er medlem af din fagforenings seniorklub, er du gratis medlem af Faglige Seniorer. Kommunegruppen består af alle, som gerne vil dele erfaringer og få indflydelse på ældrepolitikken i kommunen.
Det er uforpligtende at være med i Kommunegruppen, som mødes 4-5 gange om året. Gruppen bestemmer selv temaer og mødedatoer.