Nye fællesskaber og Tro, Håb og Kærlighed

Nye Fællesskaber.
Faglige Seniorer får flere og flere nye seniormedlemmer fra de lokale fagforeninger, som ved sammenlægningen med det tidligere LO; disse nye medlemmer skal vi – også – lokalt tage godt imod, så de får mulighed for at blive en del af vort fællesskab og vore sociale og kulturelle aktiviteter.
Næstformand i Faglige Seniorer Mette Kindberg og konsulent Jan Skougaard vil føre os ind i Kongressens- og Hovedbestyrelsens forslag til, hvad vi lokalt kan gøre.

Tro, Håb og Kærlighed.
Naturpædagog og certificeret storyteller Erik Holm Sørensen fører os – i et engageret foredrag – ind i, hvad der kan ske, når man pludseligt mister sine relationer til mennesker, som man har været tæt på i fælleskaber, som på sin arbejdsplads eller i sin familie. – Alle snakker om det, men det store spørgsmål er, hvad gør man så ?

Tilmelding
Tilmeld dig på blanketten nedenfor.