Nyt fra Faglige seniorer

Orienteringsmøde Direktøren og næstformanden for Faglige seniorer orientere om hvad der sker i Faglige seniorer på landsplan , hvilke opgaver bliver prioriteret. F.eks det kommende ældrerådsvalg i de fleste af landets kommuner. Hvad arbejdes der med i hovedbestyrelsen.