Opstart i Kolding – Vær med fra starten

Vil du med på holdet i Kolding ?

Faglige Seniorer i Kolding er ved at etablere en kommegruppe i Kolding.

Der er plads til flere, hvis du har lyst til:
• At etablere et fagligt fællesskab i Kolding
• Styrke den lokale ældrepolitiske debat
• Sætte sundhed, boliger og ældrepleje på dagsordenen
• At deltage i gennemførsel af de møder I selv planlægge
(både planlægningsmæssigt og praktisk)

Vil du vide mere om det lokale arbejde i Kolding så kontakt organisationskonsulent Jan Skougaard
på mail js@fagligsenior.dk eller tlf. 33 63 24 66