Opstilling til Ældrerådsvalg i Frederikssund Kommune 2021

Ældrerådet inviterer til fire opstillingsmøder, hvoraf det ene møde er i Skibby.
Tid: Tirsdag den 22. juni kl. 14:00.
Sted: I Dagligstuen, Nyvej 7,  4050 Skibby

Ældrerådsvalget bliver afholdt som fremmødevalg den 16. november 2021, samme dag og sted som regional- og kommunevalg.
Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem kommunens ældre borgere og Byrådet.
Ældrerådet beskæftiger sig med og udtaler sig om kommunens ældrepolitik og alle øvrige forhold, der vedrører ældre.
Ældrerådet består af 9 medlemmer, der alle vælges ved direkte valg blandt kommunens borgere, der er fyldt 60 år.
Som udgangspunkt vælges de kandidater, der får flest stemmer, ind i Ældrerådet.

OBS: Bemærk mødetidspunktet.

På møderne vil der blive serveret kaffe og kage.
Er man forhindret i at deltage i opstillingsmødet, i det lokalområde, hvor man er bosiddende, er man selvfølgelig velkommen til at deltage ved et af de øvrige opstillingsmøder i kommunen.

Reglerne for opstilling og valg til ældreråd vil blive gennemgået på mødet. Der vil også blive orienteret om Ældrerådets arbejde og vigtigheden af at få valgt et godt og stærkt Ældreråd.

Der kan læses mere om Ældrerådet på Frederikssund Kommunes hjemmeside www.frederikssund.dk eller direkte på Ældrerådets hjemmeside www.frederikssundaeldreraad.dk.

Tilmelding senest 2 dage før mødet er nødvendig på grund af Coviad-19 og der skal forevises negativ Coronatest eller Coronapas ved indgangen. Der kan ift. forsamlingsforbuddet, som reglerne er d.d. højst være 25 personer og kan være ændret på mødedatoen.

Tilmelding på mail: vibeke.davids@gmail.com eller på sms til 25 34 40 45.

Personer, der ikke kan deltage på et af de 4 opstillingsmøder, kan melde sig som kandidater i Borgerservice på Rådhuset frem til den 28. september 2021.

Med venlig hilsen
Lissi Gyldendahl
Frederikssund kommunegruppe
Faglige Seniorer