Kom til orientering om Fremtidsfuldmagt og testamenter

Advokat Susanne Jakobsen fra TVC advokatfirma vil orientere om oprettelse af fremtidsfuldmagt og betydningen heraf.
Desuden vil arveretten og testamenter i den forbindelse blive berørt.

Vi byder på kaffe med kage.

Med venlig hilsen
Sektion Midtsjælland
Anne-Grethe Winding, kasserer.