Psykisk sårbarhed, Det Sociale Netværk og Headspace / ved tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen har i mange år arbejdet for at gøre en forskel for psykisk sårbare i vores samfund. Han er medstifter af og protektor for Det Sociale Netværk og Headspace Danmark.

Det Sociale Netværk arbejder med fremme af den sociale og mentale trivsel i det danske samfund. Headspace har særlig fokus på unges trivsel.

Regeringen har nedsat et nyt nationalt psykiatriråd, der i de næste 10 år skal støtte arbejdet med at genopbygge psykiatrien i Danmark – efter mange års nedskæringer og besparelser.
Her har Det Sociale Netværk og Headspace har fået en plads.

Mødet forventes afsluttet kl.12.00, og herefter serveres en let frokost med en øl eller vand.

Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde her på siden – på webblanket nedenfor – eller gennem din klubformand.

De bedste hilsner
Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn