Repræsentantskabsmøde

Gode venner

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde.

Torsdag d. 26. april 2019 kl. 9.30
hos 3F Frederiksborg, Milnersvej 41 D, 3400 Hillerød

Kaffe med brød fra kl. 9.00 – afsluttes med smørrebrød efter repræsentantskabsmødet.

I henhold til vedtægterne har klubberne ret til at deltage med max. følgende delegerede:

Klubber indtil 50 medlemmer: 3 delegerede
Med mellem 50 og 100 medlemmer: 5 delegerede
Over 100 medlemmer: 7 delegerede

Vel mødt
Peter Kay Mortensen
Sektionsformand