Repræsentantskabsmøde efterfulgt med smørrebrød hos Sektion Storkøbenhavn

Repræsentantskabet er øverste myndighed.

Til repræsentantskabsmødet kan der deltage 3 stemmeberettigede repræsentanter fra hver klub samt bestyrelsen bilagskontrollanter og suppleanter.

 Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Forretningsorden for repræsentantskabsmødet til godkendelse
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Valg af 4 medlemmer til stemmeudvalg
 4. Bestyrelsens beretning v/formanden
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for kalenderåret, samt forelæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. bestyrelsens
 8. øvrige
 9. Valg, jfr. § 6 stk. 4 til 7
 10. Eventuelt.

Kl. 12.00 er det tid til frokost bestående af to stykker smørrebrød med øl eller vand.
Vi tager også en sang til fælles hygge.
Der er ligeledes tid til en snak med kollegaer fra din tid på arbejdsmarkedet.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.