Repræsentantskabsmøde hos Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn

Sæt X i kalenderen til Repræsentantskabsmøde hos Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn.

TID: Fredag 20. august 2021, kl. 10.30-12.00
Sted: Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V.

Dagsorden vil komme på et senere tidspunkt.

Bedste hilsner
Gorm Christiansen, formand
Faglige Seniorer Sektion Storkøbenhavn.