Repræsentantskabsmøde og udlevering af seniorhåndbogen 2021

Repræsentantskabsmøde og udlevering af seniorhåndbogen 2021, som vil blive udleveret under emne.
Tidspunkt: Tirsdag den 22. juni 2021.
Sted: 3F, H. P. Hanssensgade 21, 6200 Aabenraa.

Program:
Kl. 10.00: Velkomst /ved formanden. Herefter sang, kaffe og rundstykker.
Kl. ca. 10.30: Udlevering af seniorhåndbogen.
Ca. kl. 11.00: Repræsentantskabsmøde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af formanden modtager genvalg. (Sekretær, billagskontrollant og
billagskontrollant suppleant modtager genvalg)
8. Eventuelt.

Se program her

Tilmelding til: Horst Hansen på 24 26 97 31 eller på mail: horsthansen@webspeed.dk
Kurt Nissen på 21 36 24 33 eller på mail: kurtnissen@live.dk

(Hver klub kan deltage med bestyrelsen).

Sidste tilmelding: Fredag den 11. juni 2021

Med venlig hilsen
Horst Hansen
Sektionsformand
Faglige Seniorer
Sektion Sønderjylland