Sisse Marie Welling taler om; Sundhed og frihed er to sider af samme sag

Københavns Sundheds- og omsorgsborgmester fra 2018, om et sundhedsvæsen med lige adgang for alle.

Sundhed og frihed er to sider af samme sag og ifølge WHO er sundhed en menneskeret.